På svenska


Pellonkorjuu skjuts upp till nästä år: 1.-3.7.2022

På grund av det rådande osäkra coronavirus-situation, både för Finland och Sverige, har Pello kommun beslutat att skjuta upp Pellonkorjuu -evenemang med ett år. Planeringen kommer att fortsätta. Arrangörerna av evenemanget tackar alla som deltar i programplaneringen och organisering och kommer också att välkomna alla tillbaka nästa år. (26.5.2021)

(c) Pellon kunta 2021. - Elethään ko Pellossa!